Informace o ochraně údajů Prohlášení o ochraně dat Radler Rast Touristik GmbH

Vlastníkem webu je Radler-Rast Touristik GmbH, se sídlem v Oberarnsdorf 14, 3621 Rossatz-Arnsdorf, Rakousko, https://donauradweg-passau-wien.at.

V tomto prohlášení o ochraně údajů vás společnost Radler-Rast Touristik GmbH informuje o tom, jaké údaje lze od vás získat, pokud využíváte elektronickou službu poskytovanou společností Radler-Rast Touristik GmbH na tomto webu a jak můžete používat společnost Radler-Rast Touristik GmbH následně hodlá zpracovat vaše údaje.

Odpovědný za ochranu dat v Radler-Rast Touristik GmbH:

Dr. Otto Schlappack

Oberarnsdorf 14

3621 Rossatz-Arnsdorf

Tel .: +43 2714/20074

e-mail: Dr. Otto Schlappack

Máte-li jakékoli dotazy ohledně ochrany údajů, můžete ho kontaktovat.

V zájmu zajištění jednotné a vysoké úrovně ochrany údajů pro fyzické osoby a odstranění překážek v pohybu osobních údajů v Evropské unii přijala Evropská unie dne 27. dubna 2016 nařízení č. 679, tzv Obecné nařízení o ochraně údajů, GDPR.

V roce 2018 byl HDPR v Rakousku Ochrana dat - úprava- a to Zákon o ochraně osobních údajů Deregulace dodatky.

Ukládání informací o uživateli služby poskytované elektronicky na dálku na individuální žádost příjemce je rovněž upraveno § 3 spolkového zákona, který upravuje určité právní aspekty elektronického podnikání a právních transakcí (Zákon o elektronickém obchodu - EKG).

Dále je určování a zpracovávání osobních údajů upraveno v § 96 ZP telekomunikační zákon regulovány.

Radler-Rast Touristik GmbH zpracovává vaše osobní údaje na základě výše uvedených právních základů.

Radler-Rast Touristik GmbH má právo poskytovat cestovní služby a je v tom Ochrana Travel Directory bankrot obchodní informační systém Rakousko, GISA, zadejte pomocí čísla: 30815988.

Na základě tohoto oprávnění působí Radler-Rast Touristik GmbH jako prodejce a organizátor cyklistických zájezdů.

Abychom vám mohli nabídnout výše uvedené služby, vyžaduje Radler-Rast Touristik GmbH mimo jiné rezervaci zájezdů, ubytování, stravy, dopravy a pojištění.

Pro tuto aktivitu a pro možnost fakturace za naše služby potřebujeme od vás následující údaje:

Příjmení, jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, jakož i údaje z cestovních dokladů, jako je číslo pasu, vydávající orgán a datum vydání, datum narození a místo narození.

Za tímto účelem ukládáme tato data pomocí nosičů dat chráněných heslem, abychom zajistili zákonné zpracování dat.

Vaše údaje budou předány třetím stranám nezbytným pro plnění smlouvy, jako jsou provozovatelé cyklistických zájezdů, poskytovatelé ubytování, dopravní společnosti a evropské cestovní pojištění, pokud je to nutné.

Právním základem pro tyto procesy zpracování dat je plnění našich předsmluvních a smluvních závazků vůči vám, jakož i právních, smluvních nebo jiných právních závazků z naší strany, jako jsou dokumentační povinnosti podle účetního, smluvního a vykazovacího systému a podle daňového práva, jakož i naše oprávněné zájmy uplatňovat naše vlastní zákonná práva. zájmy.

Vaše data budou vymazána, jakmile vyprší doba uchovávání stanovená zákonem.

To má různé délky pro různé kategorie dat.

Vymažeme například důkazy, které musí být po tomto období uchovávány po dobu sedmi let podle daňového zákona.

Informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme a ukládáme, si můžete kdykoli zdarma vyžádat.

Jako dotčená osoba máte právo na opravu, omezení, vymazání a zrušení vašich osobních údajů, pokud z naší strany neexistují žádné zákonné požadavky na uchovávání.

Jako subjekt údajů máte také právo požadovat přenos dat.

Přijímáme vhodná opatření, abychom vám poskytli veškeré informace týkající se zpracování vašich údajů v přesné, průhledné, srozumitelné a snadno dostupné formě v jasném a jednoduchém jazyce.

Pokud máte nějaké problémy nebo je něco nejasné, kontaktujte prosím odpovědnou osobu, Dr. Otto Schlappack, generální ředitel Radler-Rast Touristik GmbH, Oberarnsdorf 14, 3621 Mitterarnsdorf, Rakousko, Tel .: +43 2714 20074, email: otto.schlappack@radler-rast.com

Máte také právo podat stížnost orgánu ochrany údajů.

Příslušný kontrolní orgán pro stížnosti je Rakouský úřad pro ochranu údajů (DSB), Wickenburggasse 8-10, 1080 Vídeň, Rakousko, telefon: +43 1 52 152-0, email: dsb@dsb.gv.at.

Neustále vyhodnocujeme organizační a technická ochranná opatření, která přijímáme, a v případě potřeby je upravujeme, abychom chránili osobní údaje, které zpracováváme a ukládáme, jak nejlépe umíme.

To znamená, že také neustále aktualizujeme toto prohlášení o ochraně údajů, aby odráželo nový vývoj.

Nejnovější verze naší Prohlášení o ochraně soukromí můžete kdykoli přistupovat z našeho webu.