Všeobecné obchodní podmínky

Obecné podnikáníäobchodní podmínky společnosti Radler-Rast Touristik GmbH

Radler-Rast Touristik GmbH může působit jako cestovní kancelář i jako organizátor cest.

Jako cestovní kancelář přijímá Radler-Rast Touristik GmbH povinnost usilovat o získání nároku na služby jiných cestovních kanceláří.

V tomto případě platí také podmínky zprostředkovatele zájezdů, zprostředkované dopravní společnosti (např. Vlak, autobus, letadlo a loď) a dalších zprostředkovatelů služeb.

Radler-Rast Touristik GmbH jako organizátor cest nabízí buď několik turistických služeb za paušální sazbu, nebo individuální turistické služby jako vlastní služby a zpřístupňuje své vlastní brožury a informace na internetu.

Právní základ je SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných zájezdech a souvisejících cestovních službách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83 / EU a zrušuje směrnice Rady 90/314 / EHS a Federální zákon o souborných službách pro cesty a související cestovní služby (Cestovní zákon o balíčku - PRG).

Obchodní podmínky společnosti Radler-Rast Touristik GmbH jako cestovní kanceláře

Obchodní podmínky Radler-Rast Touristik GmbH jako cestovní kanceláře