Ble mae Llwybr Beicio Danube?

Llwybr Beicio Danube yn y Wachau ar hyd gwinllannoedd
Llwybr Beicio Danube yn y Wachau ar hyd gwinllannoedd

Mae pawb yn siarad amdano. Mae 70.000 yn teithio bob blwyddyn Llwybr Beicio Danube. Mae'n rhaid i chi ei wneud unwaith, Llwybr Beicio Danube o Passau i Fienna.

Gyda hyd o 2850 cilomedr, y Danube yw'r ail afon hiraf yn Ewrop ar ôl y Volga. Mae'n codi yn y Goedwig Ddu ac yn llifo i'r Môr Du yn ardal ffin Rwmania-Wcreineg. Mae llwybr beicio clasurol y Danube, a elwir hefyd yn Eurovelo 6 o Tuttlingen, yn cychwyn yn Donaueschingen. O'r Ewro 6 yn rhedeg o Fôr yr Iwerydd yn Nantes yn Ffrainc i Constanta yn Romania ar y Môr Du.

Pan fyddwn yn siarad am Lwybr Beicio Danube, rydym yn aml yn golygu'r rhan brysuraf o Lwybr Beicio Danube, sef yr un o Passau yn yr Almaen i Fienna yn Awstria. 

Llwybr Beicio Danube Passau Fienna, y llwybr
Llwybr Beicio Danube Passau Fienna, y llwybr

Mae'r rhan harddaf o Lwybr Beicio Danube Passau Vienna yn Awstria Isaf yn y Wachau. Llawr y dyffryn o St. Michael trwy Wösendorf a Joching i Weissenkirchen in der Wachau hyd 1850 fel Thal Wachau cyfeirio.

Mae'r daith feicio o Passau i Fienna yn aml wedi'i rhannu'n 7 cam, gyda phellter cyfartalog o 50 km y dydd.

  1. Passau - Schlögen 44 km
  2. Schlögen - Linz 42 km
  3. Linz - Grein 60 km
  4. Grein - Melk 44 km
  5. Melk - Krems 36 km
  6. Krems - Tulln 44 km
  7. Tulln - Fienna 40 km

Mae rhannu Llwybr Beicio Danube Passau Vienna yn 7 cam dyddiol wedi symud i lai o gamau dyddiol ond hirach oherwydd y cynnydd mewn e-feiciau.

A oes arwydd i Lwybr Beicio Danube?

A oes arwydd i Lwybr Beicio Danube?
Mae arwyddion da iawn i Lwybr Beicio'r Danube

Mae'r Donauradweg Passau Wien wedi'i harwyddo ag arwyddion sgwâr, gwyrddlas ac ymyl gwyn a llythrennau gwyn. O dan y pennawd mae symbol beic ac islaw hynny mewn un lefel mae saeth gyfeiriadol a logo glas Eurovelo gyda 6 gwyn yng nghanol cylch seren melyn yr UE.

Harddwch Llwybr Beicio Danube

Mae beicio i lawr Llwybr Beicio Danube yn fendigedig.

Mae'n arbennig o braf beicio'n uniongyrchol ar hyd y darn olaf sy'n llifo'n rhydd o'r Danube yn Awstria yn y Wachau ar lan ddeheuol y Danube o Aggsbach-Dorf i Bacharnsdorf, neu drwy'r Au o Schönbühel i Aggsbach-Dorf.

Llwybr dôl ym mhentref Schönbühel-Aggsbach ar Lwybr Beicio Danube-Passau-Fienna
Yr Auen Weg yn y Wachau

Pan fydd haul yr hydref gyda'r nos yn tywynnu trwy ddail y goedwig gorlifdir naturiol sy'n ffinio â Llwybr Beicio'r Danube ar y ddwy ochr ar hyd y Danube ar orlifdir y Danube.

Trwy y Donau Au ger Aggsbach Dorf yn y Wachau
Trwy y Donau Au ger Aggsbach Dorf yn y Wachau

grisiau

Y peth braf am y Llwybr Beicio Danube Passau-Fienna yw bod y llwybr beicio yn rhedeg ar hyd y Danube ac am gyfnodau hir hyd yn oed yn uniongyrchol ar lannau'r Danube ar y grisiau hyn a elwir. Adeiladwyd y grisiau ar lan yr afon fel y gallai llongau gael eu tynnu i fyny'r afon gan geffylau cyn i agerlongau gymryd drosodd. Heddiw, mae darnau hir o'r grisiau ar hyd y Danube yn Awstria yn cael eu defnyddio fel llwybrau beicio.

Llwybr beicio Danube ar y grisiau yn y Wachau
Llwybr beicio Danube ar y grisiau yn y Wachau

A yw Llwybr Beicio Danube wedi'i balmantu?

Mae Llwybr Beicio Danube Passau-Fienna wedi'i dario drwyddi draw.

Pryd yw'r amser gorau o'r flwyddyn ar gyfer Llwybr Beicio Danube?

Y tymhorau a argymhellir ar gyfer Llwybr Beicio Danube Passau-Fienna yw:

Yr amseroedd gorau ar gyfer Llwybr Beicio Danube yw gwanwyn Mai a Mehefin ac yn yr hydref, Medi a Hydref. Yng nghanol yr haf, ym mis Gorffennaf ac Awst, mae'n rhy boeth. Ond os oes gennych chi blant sydd ar wyliau yn yr haf, byddwch chi'n dal i fod ar Lwybr Beicio Danube yn ystod y cyfnod hwn. Daw un fantais o dymheredd yr haf wrth wersylla. Yng nghanol yr haf, fodd bynnag, fe'ch cynghorir i fynd ar eich beic yn gynnar iawn yn y bore a threulio'r dyddiau poethach yn y cysgod ger y Danube. Mae bob amser awel oer yn union ger y dŵr. Gyda'r nos, pan fydd hi'n oerach, gallwch chi ddal i gwmpasu ychydig gilometrau ar hyd Llwybr Beicio Danube.

Ym mis Ebrill mae'r tywydd ychydig yn ansefydlog o hyd. Ar y llaw arall, gall fod yn braf iawn bod allan ar Lwybr Beicio Danube yn y Wachau yn ystod yr amser pan fo'r bricyll yn eu blodau. Ar ddiwedd mis Awst ar ddechrau mis Medi mae newid yn y tywydd bob amser, ac o ganlyniad mae'r llif o feicwyr ar Lwybr Beicio Danube yn lleihau'n sylweddol, er bod tywydd beicio delfrydol yn bodoli o 2il wythnos Medi i ganol yr wythnos. Hydref. Mae’n arbennig o braf bod allan ar Lwybr Beicio Danube yn y Wachau yn ystod y cyfnod hwn, wrth i’r cynhaeaf grawnwin ddechrau ddiwedd mis Medi.

Cynhaeaf grawnwin yn y Wachau
Cynhaeaf grawnwin yn y Wachau
Top