Radler-Rast Touristik GmbH üldtingimused

Radler-Rast Touristik GmbH võib tegutseda nii reisibüroo kui ka reisikorraldajana.

Reisibüroona võtab Radler-Rast Touristik GmbH endale kohustuse püüda saada nõuet teiste reisikorraldajate teenuste eest.

Sel juhul kehtivad ka vahendatava reisikorraldaja, vahendatava transpordiettevõtte (nt rong, buss, lennuk ja laev) ja teiste vahendatud teenusepakkujate tingimused.

Reisikorraldajana pakub Radler-Rast Touristik GmbH kas mitut kindlasummalist turismiteenust või üksikuid turismiteenuseid ning teeb Internetis kättesaadavaks brošüürid ja teabe.

Õiguslik alus on EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2015/2302 25. novembri 2015. a määrus pakettreiside ja nendega seotud reisiteenuste kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2011/83 / EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314 / EMÜ ja Föderaalseadus pakettreiside ja sellega seotud reisiteenuste kohta (Pakettreiside seadus – PRG).

Radler-Rast Touristik GmbH kui reisikorraldaja üldtingimused

Radler-Rast Touristik GmbH reisibüroo üldtingimused

top