مراحل مسیر دوچرخه

مسیر Danube Cycle Path Passau Vienna از Passau در آلمان شروع می شود و در اتریش به وین می رود. اگر روزانه در تعطیلات دوچرخه سواری به طور متوسط ​​حدود 40 کیلومتر دوچرخه بزنید ، 7 روز از گذرگاه تا وین است. مگر اینکه کمی بیشتر وقت بگذارید و یک روز مرخصی بگیرید. شاید شما بخواهید یک روز بیشتر در آنجا بمانید که بسیار خوب باشد.

البته مسیر گذر از Passau به وین نیز در زمان کمتری قابل پوشش است. اما 7 مرحله روزانه استاندارد کلاسیک است. می توانید با دوچرخه روزانه 40 کیلومتر از هفته تعطیلات لذت ببرید. فقط از لینز تا گرین مرحله کمی طولانی تر است.

مرحله
 از 
 پس از  
   km   
1 
پاسائو 
قلاب 
 44
2 
قلاب
لینز  
42
3 
لینز 
Grein از 
60
4 
Grein از
ملک  
44
5 
ملک 
کرمس 
36
6 
کرمس
Tulln را  
44
7 
Tulln را
وین  
40
مجموع:  
310