پارکینگ در Passau سفر به مسیر چرخه دانوب به وین

برای کسانی که با اتومبیل وارد می شوند ، در شروع مسیر چرخه دانوب در پاسو ، خروجی Passau Mitte را از A3 انتخاب کنید.

شما به شهر قدیمی Passau رانندگی می کنید.

می توانید ماشین خود را در Passau در یک پارکینگ زیرزمینی در Römerplatz پارک کنید.

از پل Prinzregent-Luitpold چند قدم فاصله دارد.

اینجاست که سفر به پایان می رسد و مسیر چرخه دانوب در Passau از اینجا آغاز می شود.

 

 

ورود به پارکینگ زیرزمینی در Römerplatz در Passau

 

پارکینگ طولانی مدت نیز ارائه می دهد بازنشستگی گامبروینوس در نزدیکی Passau در Bayerisch Haibach و همچنین هتل Lindenhof در کلبرگ

 

پس از رسیدن ، از روی پل Prinzregent-Luitpold در Passau می گذرد

 

مسیر چرخه دانوب پازائو وین بر فراز پل معلق پرینزرژنت-لاوتپولد در پاسواس

 

مسیر چرخه دانوب Passau وین Prinzregent-Luitplod Bridge Passau