Adatvédelmi információk A Radler Rast Touristik GmbH adatvédelmi nyilatkozata

A Radler-Rast Touristik GmbH (székhelye: Oberarnsdorf 14, 3621 Rossatz-Arnsdorf, Ausztria) a weboldal tulajdonosa, https://donauradweg-passau-wien.at.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban a Radler-Rast Touristik GmbH tájékoztatja Önt arról, hogy milyen adatokat gyűjthet tőled, ha a Radler-Rast Touristik GmbH által ezen a weboldalon nyújtott elektronikus szolgáltatást igénybe veszi, és hogyan tudja használni a Radler-Rast Touristik GmbH ezt követően szándékában áll kezelni az Ön adatait.

A Radler-Rast Touristik GmbH adatvédelemért felelős:

Dr. Otto Schlappack

Oberarnsdorf 14

3621 Rossatz-Arnsdorf

Tel .: +43 2714/20074

e-mail: Dr. Otto Schlappack

Vegye fel a kapcsolatot vele, ha bármilyen kérdése van az adatvédelemről.

A természetes személyek egységes és magas szintű adatvédelmének biztosítása, valamint a személyes adatok Európai Unión belüli mozgásának akadályainak eltávolítása érdekében az Európai Unió 27. április 2016-én elfogadta a 679. sz. az úgynevezett Általános adatvédelmi rendelet, GDPR.

2018-ban Ausztriában a GDPR volt Adatvédelem - beállítás- és az Adatvédelmi dereguláció törvény kiegészítők.

A távértékesítésben elektronikus úton nyújtott szolgáltatás felhasználói adatainak tárolását a címzett egyéni megkeresésekor a szövetségi törvény 3. cikke szabályozza, amely az elektronikus üzleti és jogi ügyletek egyes jogi vonatkozásait szabályozza (E-kereskedelmi törvény - EKG).

Ezenkívül a személyes adatok meghatározását és feldolgozását az Egyezmény 96. §-a szabályozza távközlési törvény szabályozott.

A Radler-Rast Touristik GmbH az Ön személyes adatait a fent felsorolt ​​jogalapok alapján kezeli.

A Radler-Rast Touristik GmbH jogosult utazási szolgáltatások igénybevételére, és abban van Travel Directory csőd védelem az üzleti információs rendszer Ausztria, GISA, beírt számmal: 30815988.

Ezen engedély alapján a Radler-Rast Touristik GmbH eladó és kerékpárutak szervezője.

A fent említett szolgáltatások nyújtása érdekében a Radler-Rast Touristik GmbH többek között túrák, szállás, étkezés, szállítás és biztosítás igénybevételét igényli.

Ehhez a tevékenységhez és ahhoz, hogy kiszámlázhassuk szolgáltatásainkat, a következő adatokra van szükségünk tőled:

Vezetéknév, utónév, cím, e-mail cím és telefonszám, valamint az úti okmányokból származó adatok, például útlevél száma, a kiállító hatóság és a kiállítás dátuma, a születés ideje és a születési hely.

Ebből a célból ezeket az adatokat jelszóval védett adathordozókkal tároljuk a törvényes adatfeldolgozás biztosítása érdekében.

Az Ön adatait csak a szerződés teljesítéséhez szükséges harmadik feleknek továbbítják, mint például a kerékpáros utazásszervezők, szállásadók, szállítócégek és szükség esetén az európai utazási biztosítás.

Ezeknek az adatfeldolgozási folyamatoknak a jogalapja az Önnel szembeni szerződéskötést megelőző és szerződéses kötelezettségeink teljesítése, valamint a részünkről származó jogi, szerződéses vagy egyéb jogi kötelezettségek teljesítése, például a számviteli, szerződéses és jelentéstételi rendszernek és az adójognak megfelelő dokumentációs kötelezettségek, valamint a törvényes jogaink gyakorlásához fűződő jogos érdekeink teljesítése. érdekeit.

Az Ön adatait törlik, amint a törvényben előírt megőrzési időszak lejárt.

Ennek hossza különbözik az adatkategóriáktól.

Például töröljük azokat a bizonyítékokat, amelyeket ezen időszak után az adójog szerint hét évig meg kell őrizni.

Bármikor, ingyen kérheti az általunk feldolgozott és tárolt személyes adatait.

Mint érintett személy, Önnek joga van arra, hogy személyes adatait kijavítsák, korlátozják, töröljék és visszavonják, feltéve, hogy részünkre nézve nincs törvényes megőrzési követelmény.

Mint adatalany, Önnek is joga van adatátvitelt igényelni.

Megfelelő intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az adatok feldolgozására vonatkozó összes információt pontos, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyértelmű és egyszerű nyelven biztosítsuk.

Ha bármilyen problémája van, vagy bármi nem világos, kérjük, forduljon az illetékes személyhez, Dr. Otto Schlappack, a Radler-Rast Touristik GmbH ügyvezetõ igazgatója, Oberarnsdorf 14, 3621 Mitterarnsdorf, Ausztria, Tel .: +43 2714 20074, e-mail: otto.schlappack@radler-rast.com

Arra is joga van, hogy panaszt nyújtson be az adatvédelmi hatósághoz.

A panaszok illetékes felügyeleti hatósága: Osztrák adatvédelmi hatóság (DSB), Wickenburggasse 8-10, 1080 Bécs, Ausztria, telefon: +43 1 52 152-0, e-mail: dsb@dsb.gv.at.

Folyamatosan értékeljük a megtett szervezeti és műszaki védelmi intézkedéseket, és szükség esetén adaptáljuk azokat a feldolgozott és tárolt személyes adatok védelme érdekében, amennyire csak tudunk.

Ez azt jelenti, hogy ezt az adatvédelmi nyilatkozatot az új fejlemények tükrében is folyamatosan frissítjük.

A legújabb verzió Adatvédelem bármikor elérhető weboldalunkon.