Bendrosios sąlygos

Bendras verslasä„Radler-Rast Touristik GmbH“ sąlygos

„Radler-Rast Touristik GmbH“ gali būti ir kelionių agentas, ir kelionių organizatorius.

Kaip kelionių agentūra, „Radler-Rast Touristik GmbH“ prisiima įsipareigojimą stengtis reikalauti kitų kelionių organizatorių paslaugų.

Šiuo atveju taip pat galioja tarpininko kelionių organizatoriaus, tarpininkaujančios transporto bendrovės (pvz., Traukinio, autobuso, lėktuvo ir laivo) ir kitų tarpininkų paslaugų teikėjo sąlygos.

Kaip kelionių organizatorius, „Radler-Rast Touristik GmbH“ siūlo keletą vienodo tarifo turizmo paslaugų arba teikia individualias turizmo paslaugas kaip savo paslaugas ir internete pateikia savo brošiūras ir informaciją.

Teisinis pagrindas yra EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/2302 25 m. lapkričio 2015 d. dėl kompleksinių kelionių ir susijusių kelionių paslaugų, iš dalies keičiančių Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/83 / ES ir panaikinančią Tarybos direktyvą 90/314 / EEB ir Federalinis kelionių paketų ir susijusių kelionių paslaugų įstatymas (Kelionių paketų įstatymas - PRG).

„Radler-Rast Touristik GmbH“, kaip kelionių organizatoriaus, sąlygos

„Radler-Rast Touristik GmbH“ kaip kelionių agento bendrosios sąlygos