Vispārīgi noteikumi

Vispārīgais biznessäRadler-Rast Touristik GmbH noteikumi un nosacījumi

Radler-Rast Touristik GmbH var darboties gan kā ceļojumu aģents, gan kā ceļojumu organizators.

Radler-Rast Touristik GmbH kā ceļojumu aģents uzņemas pienākumu censties iegūt pretenziju uz citu tūrisma operatoru pakalpojumiem.

Šajā gadījumā attiecas arī starpniecības ceļojumu rīkotāja, starpniecības transporta uzņēmuma (piemēram, vilciena, autobusa, lidmašīnas un kuģa) un citu starpniecības pakalpojumu sniedzēju nosacījumi.

Radler-Rast Touristik GmbH kā ceļojumu organizators vai nu piedāvā vairākus tūrisma pakalpojumus par vienotu cenu, vai arī individuālus tūrisma pakalpojumus kā savus pakalpojumus, un internetā dara pieejamas savas brošūras un informāciju.

Juridiskais pamats ir EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2015/2302 (25. gada 2015. novembris) par kompleksām ekskursijām un ar tām saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83 / ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314 / EEK un Federālais likums par kompleksiem ceļojumiem un ar tiem saistītiem ceļojumu pakalpojumiem (Komplekso ceļojumu likums - PRG).

Radler-Rast Touristik GmbH kā tūrisma operatora noteikumi

Radler-Rast Touristik GmbH kā ceļojumu aģenta noteikumi