Dikjarazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta ta' Radler-Rast Touristik GmbH

Radler-Rast Touristik GmbH, ibbażata f'Oberarnsdorf 14, 3621 Rossatz-Arnsdorf, l-Awstrija, għandha l-websajt https://donauradweg-passau-wien.at.

F'din id-dikjarazzjoni tal-protezzjoni tad-data, Radler-Rast Touristik GmbH tinfurmak liema data tista' tinġabar mingħandek jekk tirreġistra elettronikament fuq il-websajt donauradweg-passau-wien.at, li Radler-Rast Touristik GmbH għandha għad-dispożizzjoni tagħha, tagħmel użu mis-servizzi pprovduti minn Radler-Rast Touristik GmbH fuq talba individwali, u kif Radler-Rast Touristik GmbH sussegwentement biħsiebha timmaniġġja d-data tiegħek.

Responsabbli għall-protezzjoni tad-dejta f'Radler-Rast Touristik GmbH huwa:

Dr Otto Schlappack, Oberarnsdorf 14, 3621 Rossatz-Arnsdorf

Tel.: +43 2714 / 20074, email: Dr Otto Schlappack

Tista' tikkuntattjah jekk għandek xi mistoqsijiet dwar il-protezzjoni tad-dejta.

Um ein gleichmäßiges und hohes Datenschutzniveau für natürliche Personen zu gewährleisten und um die Hemmnisse für den Verkehr personenbezogener Daten in der Europäischen Union zu beseitigen, hat die Europäische Union am 27 ta' April. 2016, die so genannte Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, GDPR.

Fl-2018, il-GDPR ġie implimentat fl-Awstrija mill- Aġġustament tal-protezzjoni tad-dejta- u il Att dwar id-Deregolamentazzjoni tal-Protezzjoni tad-Data miżjud. Il-ħażna tal-informazzjoni ta’ utent ta’ servizz ipprovdut elettronikament f’bejgħ mill-bogħod fuq talba individwali tar-riċevitur hija rregolata wkoll mit-Taqsima 3 tal-Att Federali, li tirregola ċerti aspetti legali ta’ negozju elettroniku u tranżazzjonijiet legali ( Liġi tal-Kummerċ Elettroniku - ECG ).

Barra minn hekk, id-determinazzjoni u l-ipproċessar tad-dejta personali mill- Taqsima 165 tal-Att tal-2021 dwar it-Telekomunikazzjoni regolati.

billi § 165 paragrafu 3 Att dwar it-Telekomunikazzjonijiet 2021 sind wir dazu verpflichtet, Sie darüber zu informieren, welche personenbezogenen Daten wir ermitteln, verarbeiten und übermitteln und auf welcher Rechtsgrundlage und für welche Zwecke dies erfolgt und für wie lange die Daten.

Radler-Rast Touristik GmbH tieħu ħsieb id-dejta personali tiegħek fuq il-bażi tal-bażijiet legali elenkati hawn fuq.

Ħażna tad-dejta
Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 Paragrafu 1 lit a u lit b tal Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data L-ipproċessar tad-dejta personali tal-klijenti huwa legali jekk ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ kuntratt li fih is-suġġett tad-dejta huwa parti jew għall-implimentazzjoni ta’ miżuri prekuntrattwali li jittieħdu fuq talba tas-suġġett tad-dejta, u d-dejta. is-suġġett ikun ta l-kunsens tiegħu jew tagħha għall-ipproċessar tad-dejta personali li tikkonċernahom għal skop speċifiku wieħed jew aktar.

Ikkuntatjana
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kuntatt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten, wie IP-Adresse, Isem, Anschrift, Telefon Number und email Addresse zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschluss gespeichert. Diese Daten geben wir nicht weiter.

cookies
Il-websajt tagħna tuża l-hekk imsejħa cookies.

X'inhuma l-cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die zusammen mit der angefragten Webseite an den Browser des Nutzers gesendet werden. Der Browser ist ein Zugangsprogramm für den heimischen Rechner, mit dem sich das Internet nutzen lässt. Bekannte Browser u l-beispiel tal-Internet Explorer, Safari jew Mozilla.

X'jistgħu jagħmlu l-cookies?
Il-cookies jagħmluha possibbli, pereżempju, li timla l-karrettun tax-xiri tiegħek meta tixtri online mingħajr ma jkollok għalfejn tidentifika lilek innifsek bħala l-istess klijent f'kull subpaġna ta' bejjiegħ bl-imnut.

L-utent huwa "rikonoxxut" bl-għajnuna tal-cookies.

Im Rahmen von Cookies speichern wir die IP-Daten des Anschlussinhabers, sowie Isem, Anschrift, Numru tat-Telefon u Indirizz email Kunden.

Aħna nużaw cookies biex nagħmlu l-offerta tagħna faċli għall-utent.
Xi cookies jibqgħu maħżuna fuq it-tagħmir finali tiegħek sakemm tħassarhom.
Huma jippermettu li l-browser tiegħek jiġi rikonoxxut fiż-żjara li jmiss.

Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall zulassen. Wenn Sie Cookies deaktivieren, kann das die Funktionalität unserer Website einschränken.

Radler-Rast Touristik GmbH hija awtorizzata teżerċita servizzi tal-ivvjaġġar u tinsab fil- Direttorju tal-Assigurazzjoni tal-Insolvenza tal-Ivvjaġġar  tas-Sistema ta' Informazzjoni tan-Negozju Awstrijaka, GISA, bin-numru: 30815988 reġistrat.

Fuq il-bażi ta’ din l-awtorizzazzjoni, Radler-Rast Touristik GmbH taġixxi bħala bejjiegħ u organizzatur ta’ avvenimenti tal-ivvjaġġar. Sabiex tkun tista’ toffrilek is-servizzi msemmija hawn fuq, Radler-Rast Touristik GmbH jeħtieġ li tibbukkja ġiti, akkomodazzjoni, ikliet, trasport, żjarat gwidati u assigurazzjoni, fost affarijiet oħra.

Għal din l-attività u biex tkun tista’ tagħmel kont għal dawn is-servizzi, Radler Rast Touristik GmbH teħtieġ id-dejta li ġejja mingħandek: kunjom, isem, data tat-twelid, post tat-twelid, indirizz, indirizz tal-email u numru tat-telefon kif ukoll data minn dokumenti tal-ivvjaġġar bħan-numru tal-passaport , l-awtorità tal-ħruġ u d-data tal-ħruġ tad-dokument tal-ivvjaġġar tiegħek.

Għal dawn l-iskopijiet, aħna naħżnu din id-data billi nużaw data carriers protetti minn password sabiex niżguraw l-ipproċessar tad-data legali.

IHRE Daten werden nur soweit erforderlich l dritte, für die Vertragserfüllung notwendige Partner, Wie ZB Radreiseveranstalter, Beherbergungsbetriebe, Transportunternehmen und die Europäische Reisversicherung, sowie l die abwickelnden Bankinstitute / Zahlungsdienstleister zum Zwecke der Abbuchung des Preises, sowie l unseren Steuerberater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen , weitergegeben.

Il-bażi legali għal dawn il-proċessi tal-ipproċessar tad-dejta hija t-twettiq tal-obbligi prekuntrattwali u kuntrattwali tagħna lejk kif ukoll obbligi statutorji, kuntrattwali jew legali oħra min-naħa tagħna, bħal obbligi ta’ dokumentazzjoni skont is-sistema tal-kontabilità, kuntrattwali u tar-rappurtar u skont għal-liġi tat-taxxa kif ukoll l-interessi leġittimi tagħna fis-salvagwardja tal-obbligi legali tagħna stess Interessi.

Id-dejta tiegħek titħassar hekk kif il-perjodi taż-żamma stipulati bil-liġi jkunu skadew. Dan ivarja fit-tul għal kategoriji ta' data differenti. L-evidenza, pereżempju, li għandha tinżamm għal seba' snin taħt il-liġi tat-taxxa, titħassar wara dan il-perjodu. Tista' titlob informazzjoni dwar id-dejta personali tiegħek li tiġi pproċessata u maħżuna minna fi kwalunkwe ħin mingħajr ħlas.

Bħala l-persuna kkonċernata, għandek id-dritt għal rettifika, restrizzjoni, tħassir u revoka tad-dejta personali tiegħek, sakemm ma jkun hemm l-ebda obbligu legali li żżommha min-naħa tagħna. Bħala s-suġġett tad-dejta, għandek ukoll id-dritt li titlob trasferiment tad-dejta.

Nieħdu miżuri xierqa biex nipprovdulek l-informazzjoni kollha relatata mal-ipproċessar tad-data tiegħek, jekk tixtieq hekk, f'forma preċiża, trasparenti, li tinftiehem u faċilment aċċessibbli b'lingwaġġ ċar u sempliċi.

Jekk għandek xi problemi jew m'intix ċar, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-persuna responsabbli għall-protezzjoni tad-dejta f'Radler-Rast Touristik GmbH, Dr. Otto Schlappack, Direttur Maniġerjali ta' Radler-Rast Touristik GmbH, Oberarnsdorf 14, 3621 Mitterarnsdorf, Awstrija, Tel.: +43 2714 20074, email: otto.schlappack@radler-rast.com.

Es steht Ihnen auch das Recht einer Beschwerde bei der Datenschutzbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde für Beschwerden ist die Awtorità Awstrijaka għall-protezzjoni tad-dejta (DSB), Wickenburggasse 8-10, 1080 Vjenna, l-Awstrija, telefon: +43 1 52 152-0, email: dsb@dsb.gv.at.

Aħna kontinwament nevalwaw il-miżuri protettivi organizzattivi u tekniċi li ħadna u naddattawhom jekk meħtieġ sabiex nipproteġu d-dejta personali tiegħek ipproċessata u maħżuna minna bl-aħjar mod possibbli. Dan ifisser li aħna naġġornaw ukoll regolarment din id-dikjarazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta skont żviluppi ġodda. 

L-aħħar verżjoni tagħna Dikjarazzjoni ta 'Privatezza jistgħu jiġu aċċessati fi kwalunkwe ħin mill-websajt tagħna.

top