Algemene voorwaarden

Algemene zakenäalgemene voorwaarden van Radler-Rast Touristik GmbH

Radler-Rast Touristik GmbH kan zowel als reisagent als als reisorganisator optreden.

Als reisagent neemt Radler-Rast Touristik GmbH de verplichting op zich om een ​​claim op de diensten van andere touroperators te verkrijgen.

In dit geval zijn de voorwaarden van de bemiddelde touroperator, het bemiddelde transportbedrijf (bijv. Trein, bus, vliegtuig en schip) en de andere bemiddelde dienstverleners van toepassing.

Als reisorganisator biedt Radler-Rast Touristik GmbH ofwel verschillende toeristische diensten tegen een vast tarief of individuele toeristische diensten als eigen diensten en stelt zijn eigen brochures en informatie op internet beschikbaar.

De wettelijke basis is RICHTLIJN (EU) 2015/2302 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en bijbehorende reisdiensten, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2011/83 / EU van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 90/314 / EEG van de Raad en de federale wet op pakketreizen en gerelateerde reisdiensten (Pakketreisrecht - PRG).

Algemene voorwaarden van Radler-Rast Touristik GmbH als touroperator

Algemene voorwaarden van Radler-Rast Touristik GmbH als reisbureau