Gegevensbescherming informatie Radler Rast Touristik GmbH verklaring gegevensbescherming

Radler-Rast Touristik GmbH, gevestigd in Oberarnsdorf 14, 3621 Rossatz-Arnsdorf, Oostenrijk, is de eigenaar van de website, https://donauradweg-passau-wien.at.

In deze gegevensbeschermingsverklaring informeert Radler-Rast Touristik GmbH u welke gegevens van u kunnen worden verzameld als u gebruik maakt van een dienst die elektronisch wordt aangeboden door Radler-Rast Touristik GmbH op deze website en hoe Radler-Rast Touristik GmbH dat doet voornemens is om vervolgens met uw gegevens om te gaan.

Verantwoordelijk voor gegevensbescherming bij Radler-Rast Touristik GmbH:

Dr. Otto Schlappack

Oberarnsdorf 14

3621 Rossatz-Arnsdorf

Tel.: +43 2714/20074

e-mail: Dr. Otto Schlappack

U kunt contact met hem opnemen als u vragen hebt over gegevensbescherming.

 

Om een ​​uniform en hoog niveau van gegevensbescherming voor natuurlijke personen te waarborgen en de obstakels voor het verkeer van persoonsgegevens in de Europese Unie weg te nemen, heeft de Europese Unie op 27 april 2016 Verordening nr. 679 vastgesteld,  de zogenaamde Algemene verordening gegevensbescherming, GDPR.

In 2018 was de GDPR in Oostenrijk Aanpassing gegevensbescherming- en de Privacy Deregulering Act aangevuld. 

De opslag van de informatie van een gebruiker van een dienst die elektronisch op afstand wordt aangeboden op individueel verzoek van de ontvanger, wordt ook geregeld door sectie 3 van de federale wet, die bepaalde juridische aspecten van elektronisch zakendoen en juridische transacties regelt (E-commerce wetgeving - ECG).

Bovendien wordt de bepaling en verwerking van persoonsgegevens geregeld door § 96 van de Telecommunicatiewet gereguleerd.

Radler-Rast Touristik GmbH verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de hierboven genoemde rechtsgrondslagen.

Radler-Rast Touristik GmbH heeft het recht om reisdiensten uit te oefenen en is dat ook Travel Directory bescherming tegen faillissement het bedrijfsinformatiesysteem Oostenrijk, GISA, met nummer: 30815988 geregistreerd.

Op basis van deze machtiging treedt Radler-Rast Touristik GmbH op als verkoper en organisator van fietstochten.

Om u de bovengenoemde diensten te kunnen aanbieden, vereist Radler-Rast Touristik GmbH onder andere het boeken van rondleidingen, accommodatie, maaltijden, transport en verzekering.

Voor deze activiteit en om u te kunnen factureren voor onze diensten hebben we de volgende gegevens van u nodig:

Naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, evenals gegevens uit reisdocumenten zoals paspoortnummer, afgevende autoriteit en datum van afgifte, geboortedatum en geboorteplaats.

Voor dit doel slaan we deze gegevens op met behulp van wachtwoordbeveiligde gegevensdragers om wettige gegevensverwerking te garanderen.

Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan derden die nodig zijn voor de uitvoering van het contract, zoals fietstoeristen, accommodatie-aanbieders, transportbedrijven en de Europese reisverzekering, indien nodig. 

De wettelijke grondslagen voor deze gegevensverwerkingsprocessen zijn de nakoming van onze precontractuele en contractuele verplichtingen jegens u, evenals wettelijke, contractuele of andere wettelijke verplichtingen van onze kant, zoals documentatieverplichtingen volgens het boekhoud-, contract- en rapportagesysteem en volgens de belastingwetgeving, evenals onze legitieme belangen om onze eigen wettelijke rechten uit te oefenen belangen.

Uw gegevens worden verwijderd zodra de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken.

Dit heeft verschillende lengtes voor verschillende gegevenscategorieën.

We verwijderen bijvoorbeeld bewijsmateriaal dat na deze periode zeven jaar volgens de belastingwetgeving moet worden bewaard.

U kunt op elk moment kosteloos informatie opvragen over uw persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt en opgeslagen.

Als betrokkene heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, beperken, verwijderen en intrekken, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht van onze kant is. 

Als betrokkene hebt u ook het recht om een ​​gegevensoverdracht aan te vragen.

We nemen passende maatregelen om u alle informatie te verstrekken met betrekking tot de verwerking van uw gegevens in een precieze, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm in een duidelijke en eenvoudige taal.

Neem bij problemen of onduidelijkheden contact op met de verantwoordelijke, dr. Otto Schlappack, directeur van Radler-Rast Touristik GmbH, Oberarnsdorf 14, 3621 Mitterarnsdorf, Oostenrijk, tel.: +43 2714 20074, e-mail: otto.schlappack@radler-rast.com

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor klachten is Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming (DSB), Wickenburggasse 8-10, 1080 Wenen, Oostenrijk, telefoon: +43 1 52 152-0, e-mail: dsb@dsb.gv.at.

We evalueren continu de organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die we nemen en passen deze indien nodig aan om de persoonlijke gegevens die we verwerken en opslaan zo goed mogelijk te beschermen. 

Dit betekent dat we deze gegevensbeschermingsverklaring ook blijven bijwerken om de nieuwe ontwikkelingen weer te geven. 

De nieuwste versie van onze Privacy Policy zijn te allen tijde toegankelijk via onze website.