Generelle vilkår

Generell virksomhetävilkår og betingelser for Radler-Rast Touristik GmbH

Radler-Rast Touristik GmbH kan fungere som både reisebyrå og reisearrangør.

Som reisebyrå påtar Radler-Rast Touristik GmbH seg plikten til å forsøke å få et krav til andre turoperatørs tjenester.

I dette tilfellet gjelder også betingelsene for den meglede turoperatøren, det meglerte transportselskapet (f.eks. Tog, buss, fly og skip) og de andre meglede tjenesteleverandørene.

Som reisearrangør tilbyr Radler-Rast Touristik GmbH enten flere turisttjenester til en fast pris eller individuelle turisttjenester som egne tjenester og lager egne brosjyrer og informasjon tilgjengelig på Internett.

Det rettslige grunnlaget er EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/2302 av 25. november 2015 om pakkereiser og beslektede reisetjenester, om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83 / EU og om opphevelse av Rådets direktiv 90/314 / EØF og den føderale loven om pakkereiser og relaterte reisetjenester (Pakkereiserett - PRG).

Vilkår og betingelser for Radler-Rast Touristik GmbH som turoperatør

Vilkår og betingelser for Radler-Rast Touristik GmbH som reisebyrå