Informasjon om databeskyttelse Radler Rast Touristik GmbH erklæring om databeskyttelse

Radler-Rast Touristik GmbH, med base i Oberarnsdorf 14, 3621 Rossatz-Arnsdorf, Østerrike, er eieren av nettstedet, https://donauradweg-passau-wien.at.

I denne personvernerklæringen informerer Radler-Rast Touristik GmbH deg om hvilke data som kan samles inn fra deg hvis du bruker en tjeneste levert elektronisk av Radler-Rast Touristik GmbH på dette nettstedet, og hvordan Radler-Rast Touristik GmbH gjør har deretter til hensikt å håndtere dataene dine.

Ansvarlig for databeskyttelse hos Radler-Rast Touristik GmbH:

Dr. Otto Schlappack

Oberarnsdorf 14

3621 Rossatz-Arnsdorf

Tlf .: +43 2714/20074

e-post: Dr. Otto Schlappack

Du kan kontakte ham hvis du har spørsmål om databeskyttelse.

 

For å sikre et enhetlig og høyt nivå av databeskyttelse for fysiske personer og for å fjerne hindringene for bevegelse av personopplysninger i EU, vedtok EU den 27. april 2016 forordning nr. 679,  den såkalte General Data Protection Regulation, GDPR.

I 2018 var GDPR i Østerrike Databeskyttelsesjustering- og Privacy Deregulering loven kosttilskudd. 

Lagring av informasjonen til en bruker av en tjeneste som leveres elektronisk på avstand på individuell anmodning fra mottakeren er også regulert av del 3 i føderaloven, som regulerer visse juridiske aspekter ved elektroniske forretninger og juridiske transaksjonerE-handelsrett - EKG).

Videre er bestemmelse og behandling av personopplysninger regulert av § 96 i telekommunikasjonsloven regulert.

Radler-Rast Touristik GmbH håndterer dine personlige data på grunnlag av de juridiske basene som er oppført ovenfor.

Radler-Rast Touristik GmbH har rett til å utøve reisetjenester og er i det Travel Directory konkursbeskyttelse forretningsinformasjonssystemet Østerrike, GISA, med nummeret: 30815988 registrert.

Basert på denne autorisasjonen fungerer Radler-Rast Touristik GmbH som selger og arrangør av sykkelturer.

For å kunne tilby deg tjenestene nevnt ovenfor, krever Radler-Rast Touristik GmbH blant annet booking av turer, overnatting, måltider, transport og forsikring.

For denne aktiviteten og for å kunne fakturere deg for våre tjenester, trenger vi følgende data fra deg:

Etternavn, fornavn, adresse, e-postadresse og telefonnummer samt data fra reisedokumenter som passnummer, utstedelsesmyndighet og utstedelsesdato, fødselsdato og fødested.

For dette formålet lagrer vi disse dataene ved hjelp av passordbeskyttede databærere for å sikre lovlig databehandling.

Dine data vil bare bli gitt videre til tredjepart som er nødvendige for å oppfylle kontrakten, for eksempel sykkelturoperatører, overnattingsleverandører, transportfirmaer og den europeiske reiseforsikringen, om nødvendig. 

Rettsgrunnlaget for disse databehandlingsprosessene er oppfyllelsen av våre forutgående og kontraktsmessige forpliktelser overfor deg, så vel som juridiske, kontraktsmessige eller andre juridiske forpliktelser fra vår side, for eksempel dokumentasjonsforpliktelser i henhold til regnskaps-, kontrakts- og rapporteringssystemet og i henhold til skatterett, samt våre legitime interesser for å utøve våre egne juridiske rettigheter interesser.

Dine data blir slettet så snart oppbevaringsperioder som er fastsatt i lov er utløpt.

Dette har forskjellige lengder for forskjellige datakategorier.

For eksempel sletter vi bevis som må oppbevares i syv år etter skattelovgivningen etter denne perioden.

Du kan be om informasjon om dine personopplysninger behandlet og lagret av oss når som helst uten omkostninger.

Som vedkommende har du rett til å la dine personopplysninger korrigeres, begrenses, slettes og tilbakekalles, forutsatt at det ikke er noe lovfestet oppbevaringskrav fra vår side. 

Som registrert har du også rett til å kreve dataoverføring.

Vi treffer egnede tiltak for å gi deg all informasjon knyttet til behandlingen av dataene dine i en presis, gjennomsiktig, forståelig og lett tilgjengelig form på et klart og enkelt språk.

I tilfelle problemer eller uklarheter, ta kontakt med den ansvarlige, Dr. Otto Schlappack, administrerende direktør i Radler-Rast Touristik GmbH, Oberarnsdorf 14, 3621 Mitterarnsdorf, Østerrike, tlf .: +43 2714 20074, e-post: otto.schlappack@radler-rast.com

Du har også rett til å inngi en klage til personvernmyndigheten.

Den kompetente tilsynsmyndigheten for klager er Østerriksk myndighet for databeskyttelse (DSB), Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien, Østerrike, telefon: +43 1 52 152-0, e-post: dsb@dsb.gv.at.

Vi evaluerer kontinuerlig de organisatoriske og tekniske beskyttelsestiltakene vi tar og tilpasser dem etter behov for å beskytte personopplysningene vi behandler og lagrer så godt vi kan. 

Dette betyr at vi også fortsetter å oppdatere denne databeskyttelseserklæringen for å gjenspeile den nye utviklingen. 

Den siste versjonen av vår Personvernerklæring kan nås fra vår hjemmeside når som helst.