Ogólne warunki

Ogólny interesäwarunki umowy Radler-Rast Touristik GmbH

Radler-Rast Touristik GmbH może działać zarówno jako biuro podróży, jak i organizator podróży.

Jako biuro podróży Radler-Rast Touristik GmbH przyjmuje na siebie zobowiązanie do uzyskania prawa do usług od innych organizatorów wycieczek.

W takim przypadku obowiązują również warunki pośrednika, organizatora wycieczki, pośrednika (np. Pociągu, autobusu, samolotu i statku) oraz innych pośredników świadczących usługi.

Jako organizator podróży, Radler-Rast Touristik GmbH oferuje różne usługi turystyczne według stawki ryczałtowej lub indywidualne usługi turystyczne jako usługi własne oraz udostępnia własne broszury i informacje w Internecie.

Podstawą prawną jest DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zorganizowanych wycieczek i powiązanych usług turystycznych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83 / UE i uchylające dyrektywę Rady 90/314 / EWG oraz federalna ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Prawo do zorganizowanych podróży - PRG).

Regulamin firmy Radler-Rast Touristik GmbH jako organizatora wycieczek

Ogólne warunki Radler-Rast Touristik GmbH jako biura podróży