Splošni pogoji

Splošni poseläpogoji poslovanja Radler-Rast Touristik GmbH

Radler-Rast Touristik GmbH lahko deluje kot potovalni agent in organizator potovanja.

Kot turistični agent Radler-Rast Touristik GmbH prevzema obveznost, da si bo pridobil pravico do storitev pri drugih organizatorjih potovanj.

V tem primeru veljajo pogoji posredovanega organizatorja potovanj, posredovanega prevoznega podjetja (npr. Vlaki, avtobusi, letala in ladje) in drugih posredovanih ponudnikov storitev.

Kot organizator potovanj Radler-Rast Touristik GmbH bodisi ponuja več turističnih storitev po pavšalni ceni ali posamezne turistične storitve kot lastne storitve in daje svoje brošure in informacije na voljo na internetu.

Pravna podlaga je DIREKTIVA (EU) 2015/2302 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. novembra 2015 o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih storitvah, o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2011/83 / EU Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 90/314 / EGS in zvezni zakon o paketnih potovanjih in sorodnih potovalnih storitvah (Zakon o paketnih potovanjih - PRG).

Pogoji poslovanja Radler-Rast Touristik GmbH kot organizatorja potovanj

Pogoji poslovanja Radler-Rast Touristik GmbH kot potovalnega agenta