Vtisi Informacije v skladu s prvim odstavkom 5. člena Zakona o elektronskem poslovanju (EKG)

Ime podjetja: Radler-Rast Touristik GmbH

Generalni direktor: dr. Otto Schlappack

Lokacija naslova:

Oberarnsdorf 14

3621 Rossatz-Arnsdorf

Tel .: +43 2714/20074

e-naslov: Dr. Otto Schlappack

Trgovski register št. 494324 y

Trgovsko registrsko sodišče: Landesgericht Krems

Identifikacijska številka za DDV: ATU73424608

Družba Radler-Rast Touristik GmbH je članica Gospodarska zbornica Spodnja Avstrija, Sektor za turizem in prosti čas, Sektor za potovalne agente

Gospodarska zbornica 1
3100 St. Pölten, Avstrija
Fax+43 2742 851 -19629
E-pošta:

Lastnik spletne strani za medije https://donauradweg-passau-wien.at je dr. Otto Schlappack

Dr.-ove kontaktne podatke Otto Schlappack so:

Radler-Rast Touristik GmbH, Oberarnsdorf 14, 3621 Rossatz-Arnsdorf, Avstrija, tel. +43 2714/20074

e-naslov: Dr. Otto Schlappack

obrtno dovoljenje

Vrsta poslovanja: regulirana trgovina

Sektor: Turizem in industrija prostega časa

Oddelek: Sekcije potovalnih agencij

Poklic: potovalne agencije

POSLOVNO BESEDA SOUND

potovalne agencije

Izdajatelj: BH Krems

Veljavni datum upravičenja: torek, 31. julij 2018

Številka GISA: 30815988

Direktor trgovinskega prava: Univ.-Doz. Dr. Otto Kurt Schlappack

Avtoriteta v skladu z ECG (zakon o elektronskem poslovanju): Okrajna uprava Krems / Donau (Land)

EKG

Za potovalne agencije veljajo naslednje zakonske določbe:

Po spremembi trgovinskih predpisov iz leta 1994 zvezni zakon Zvezni zakonski list I št. 45/2018, in Odlok o paketnih potovanjih (PRV), Zvezni zakonski list II, št. 260/2018, trgovci morajo imeti možnost opravljanja potovalnih storitev, da lahko organizirajo paketne ture in obljubljajo povezane potovalne storitve.

To pooblastilo nadomešča prejšnji vnos na seznamu organizatorjev potovanj, ki ga vodi Zvezno ministrstvo za digitalizacijo in lokacijo poslovanja, in je vpisan v avstrijski poslovni informacijski sistem (GISA).

Ustrezne informacije so javno dostopne brezplačno prek GISA, do njih pa lahko dostopa prek Radler-Rast Touristik GmbH prek Gisa poizvedba z vnosom imena podjetja ali številke GISA: 30815988.

Če imate težave s spletnimi nakupi, lahko uporabite portal "Spletno reševanje sporov"Evropske komisije, da doseže izvensodno poravnavo v skladu s členom 14 (1) Uredbe EU št. 524/2013.