Podatki o varstvu podatkov Izjava o varstvu podatkov podjetja Radler Rast Touristik GmbH

Radler-Rast Touristik GmbH s sedežem v Oberarnsdorf 14, 3621 Rossatz-Arnsdorf, Avstrija, je lastnik spletnega mesta, https://donauradweg-passau-wien.at.

V tej izjavi o varstvu podatkov vas Radler-Rast Touristik GmbH obvesti, katere podatke lahko od vas pridobimo, če na tej spletni strani uporabljate elektronsko storitev, ki jo na tej spletni strani ponuja Radler-Rast Touristik GmbH, in kako lahko uporabljate Radler-Rast Touristik GmbH naknadno namerava obravnavati vaše podatke.

Odgovorni za varstvo podatkov v podjetju Radler-Rast Touristik GmbH:

Dr. Otto Schlappack

Oberarnsdorf 14

3621 Rossatz-Arnsdorf

Tel .: +43 2714/20074

e-naslov: Dr. Otto Schlappack

Z njim se lahko obrnete, če imate kakršna koli vprašanja glede varstva podatkov.

Da bi zagotovili enotno in visoko raven varstva podatkov za fizične osebe in odpravili ovire za pretok osebnih podatkov v Evropski uniji, je 27. aprila 2016 Evropska unija sprejela Uredbo št. 679, t.i. Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR.

V letu 2018 je bil GDPR v Avstriji Varstvo podatkov - prilagoditev- in to Zakon o zasebnosti Deregulacija dopolnila.

Shranjevanje podatkov uporabnika storitve, ki se v elektronski obliki opravi na daljavo, na individualno zahtevo prejemnika, ureja tudi oddelek 3 Zveznega zakona, ki ureja nekatere pravne vidike elektronskega poslovanja in pravnih poslov (Zakon o elektronskem poslovanju - EKG).

Nadalje določanje in obdelava osebnih podatkov ureja člen 96 Sklepa Zakon telekomunikacije urejena.

Radler-Rast Touristik GmbH obdeluje vaše osebne podatke na podlagi zgoraj navedenih pravnih podlag.

Radler-Rast Touristik GmbH ima pravico opravljati potovalne storitve in je v tem Potovanja Imenik stečaj zaščita poslovni informacijski sistem Avstrija, Gisa, vpisan s številko: 30815988.

Na podlagi tega pooblastila Radler-Rast Touristik GmbH deluje kot prodajalec in organizator kolesarskih potovanj.

Da bi vam lahko ponudili zgoraj omenjene storitve, Radler-Rast Touristik GmbH med drugim zahteva rezervacijo potovanj, nastanitve, prehrane, prevoza in zavarovanja.

Za to dejavnost in, da vam bomo lahko zaračunali za naše storitve, potrebujemo od vas naslednje podatke:

Priimek, ime, naslov, e-poštni naslov in telefonska številka ter podatki iz potnih listin, kot so številka potnega lista, organ izdaje in datum izdaje, datum rojstva in kraj rojstva.

V ta namen shranjujemo te podatke z zaščitenimi z geslom nosilci podatkov, da zagotovimo zakonito obdelavo podatkov.

Vaši podatki bodo po potrebi posredovani tretjim osebam, ki so potrebne za izpolnitev pogodbe, kot so izvajalci kolesarskih tur, ponudniki nastanitev, prevozna podjetja in evropska potovalna zavarovanja.

Pravna podlaga za te procese obdelave podatkov je izpolnjevanje naših predpogodbenih in pogodbenih obveznosti do vas, pa tudi pravnih, pogodbenih ali drugih pravnih obveznosti z naše strani, kot so obveznosti glede dokumentacije po računovodskem, pogodbenem sistemu poročanja in po davčni zakonodaji, pa tudi naši zakoniti interesi za uveljavljanje lastnih zakonskih pravic interesi.

Vaši podatki bodo izbrisani takoj, ko potečejo določeni zakonski roki.

Različne dolžine so različne kategorije podatkov.

Na primer, izbrišemo dokaze, ki jih je po tem obdobju po davčnem zakonu treba hraniti sedem let.

Podatke o vaših osebnih podatkih, ki jih obdelujemo in shranimo pri nas, lahko kadar koli brezplačno zahtevate.

Kot zadevna oseba imate pravico popraviti, omejiti, izbrisati in preklicati svoje osebne podatke, pod pogojem, da z naše strani ni predpisanih pogojev hrambe.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate tudi pravico zahtevati prenos podatkov.

Sprejemamo ustrezne ukrepe za zagotovitev vseh informacij v zvezi z obdelavo vaših podatkov v natančni, pregledni, razumljivi in ​​lahko dostopni obliki v jasnem in preprostem jeziku.

Če imate kakršne koli težave ali je kaj nejasnega, se obrnite na odgovorno osebo dr. Otto Schlappack, poslovodni direktor Radler-Rast Touristik GmbH, Oberarnsdorf 14, 3621 Mitterarnsdorf, Avstrija, Tel .: +43 2714 20074, e-pošta: otto.schlappack@radler-rast.com

Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo podatkov.

Pristojni nadzorni organ za pritožbe je Avstrijski organ za varstvo podatkov (DSB), Wickenburggasse 8-10, 1080 Dunaj, Avstrija, telefon: +43 1 52 152-0, e-pošta: dsb@dsb.gv.at.

Nenehno ocenjujemo organizacijske in tehnične zaščitne ukrepe, ki jih sprejemamo, in jih po potrebi prilagajamo za zaščito osebnih podatkov, ki jih obdelujemo in hranimo, kar najbolje lahko.

To pomeni, da sproti posodabljamo to izjavo o varstvu podatkov, da odraža novo dogajanje.

Zadnja različica naše Izjava o zasebnosti lahko dostopate z našega spletnega mesta kadar koli.