Општи услови

Опште пословањеäуслови пословања Радлер-Раст Тоуристик ГмбХ

Радлер-Раст Тоуристик ГмбХ може бити и путнички агент и организатор путовања.

Као туристички агент, Радлер-Раст Тоуристик ГмбХ преузима обавезу да настоји стећи право на услуге од других туроператора.

У овом случају се примењују и услови посредничког туроператора, посредничке транспортне компаније (нпр. Воз, аутобус, авион и брод) и остали пружаоци услуга посредовања.

Као организатор путовања, Радлер-Раст Тоуристик ГмбХ или нуди неколико туристичких услуга по паушалној цени или појединачне туристичке услуге као сопствене услуге и ставља своје брошуре и информације доступне на Интернету.

Правни основ је ДИРЕКТИВА (ЕУ) 2015/2302 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЈЕТА од 25. новембра 2015. о пакетним турама и сродним туристичким услугама, измени Уредбу (ЕЗ) бр. 2006/2004 и Директиву 2011/83 / ЕУ Европског парламента и Савета и укида Директиву Савета 90/314 / ЕЕЗ и савезни закон о пакетним путовањима и сродним туристичким услугама (Закон о пакетним путовањима - ПРГ).

Услови пословања Радлер-Раст Тоуристик ГмбХ као туроператора

Услови пословања Радлер-Раст Тоуристик ГмбХ као туристичког агента