Allmänna villkor

Allmän verksamhetävillkor för Radler-Rast Touristik GmbH

Radler-Rast Touristik GmbH kan agera både som resebyrå och researrangör.

Som resebyrå åtar sig Radler-Rast Touristik GmbH skyldigheten att sträva efter att få ett krav på andra researrangörer.

I detta fall gäller även villkoren för den mäklade researrangören, det mäklade transportföretaget (t.ex. tåg, buss, flygplan och fartyg) och de andra mäklare som tillhandahåller tjänster.

Som researrangör erbjuder Radler-Rast Touristik GmbH antingen flera turisttjänster till ett fast pris eller enskilda turisttjänster som egna tjänster och gör sina egna broschyrer och information tillgänglig på Internet.

Den rättsliga grunden är EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/2302 av den 25 november 2015 om paketresor och relaterade resetjänster, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83 / EU och om upphävande av rådets direktiv 90/314 / EEG och den federala lagen om paketresor och relaterade resetjänster (Paketreselag - PRG).

Allmänna villkor för Radler-Rast Touristik GmbH som researrangör

Villkor för Radler-Rast Touristik GmbH som resebyrå