Information om dataskydd Radler Rast Touristik GmbH datasäkerhetsdeklaration

Radler-Rast Touristik GmbH, baserat i Oberarnsdorf 14, 3621 Rossatz-Arnsdorf, Österrike, äger webbplatsen, https://donauradweg-passau-wien.at.

I denna dataskyddsdeklaration informerar Radler-Rast Touristik GmbH dig vilka uppgifter som kan samlas in från dig om du använder en tjänst som tillhandahålls elektroniskt av Radler-Rast Touristik GmbH på denna webbplats och som Radler-Rast Touristik GmbH avser därefter att hantera dina uppgifter.

Ansvarig för dataskydd hos Radler-Rast Touristik GmbH:

Dr. Otto Schlappack

Oberarnsdorf 14

3621 Rossatz-Arnsdorf

Tel .: +43 2714/20074

email: Dr. Otto Schlappack

Du kan kontakta honom om du har några frågor om dataskydd.

 

För att säkerställa en enhetlig och hög dataskydd för fysiska personer och för att undanröja hindren för personuppgifter i Europeiska unionen antog Europeiska unionen den 27 april 2016 förordning nr 679,  den så kallade Allmän uppgiftsskyddsförordning, GDPR.

År 2018 var GDPR i Österrike Dataskyddsjustering- och den Privacy Avreglering Act kosttillskott. 

Lagring av informationen för en användare av en tjänst som tillhandahålls elektroniskt på distans på mottagarens individuella begäran regleras också av avsnitt 3 i Federal Act, som reglerar vissa juridiska aspekter av elektroniska affärer och juridiska transaktioner (E-handelsrätt - EKG).

Vidare regleras och fastställer personuppgifter regleras av § 96 i telekommunikationslagen regleras.

Radler-Rast Touristik GmbH hanterar dina personuppgifter på grundval av de rättsliga grunderna som anges ovan.

Radler-Rast Touristik GmbH har rätt att utöva resetjänster och befinner sig i det Travel Directory konkursskydd affärsinformationssystemet Österrike, GISA, med numret: 30815988 registrerat.

Baserat på detta tillstånd fungerar Radler-Rast Touristik GmbH som säljare och arrangör av cykelturer.

För att kunna erbjuda dig de tjänster som nämns ovan kräver Radler-Rast Touristik GmbH bland annat bokning av turer, boende, måltider, transport och försäkring.

För denna aktivitet och för att kunna fakturera dig för våra tjänster behöver vi följande data från dig:

Efternamn, förnamn, adress, e-postadress och telefonnummer samt data från resehandlingar som passnummer, utfärdande myndighet och utfärdandedatum, födelsedatum och födelseort.

För detta ändamål lagrar vi denna information med hjälp av lösenordsskyddade databärare för att säkerställa laglig databehandling.

Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras till tredje parter som är nödvändiga för att fullgöra avtalet, såsom cykelturoperatörer, boendeleverantörer, transportföretag och den europeiska reseförsäkring, om det behövs. 

De rättsliga grunderna för dessa databehandlingsprocesser är uppfyllandet av våra förkontraktsmässiga och kontraktsmässiga skyldigheter gentemot dig såväl som juridiska, kontraktsmässiga eller andra juridiska skyldigheter från vår sida, såsom dokumentationsskyldigheter enligt redovisnings-, kontrakts- och rapporteringssystemet och enligt skattelagen, liksom våra legitima intressen att utöva våra egna juridiska rättigheter intressen.

Dina uppgifter kommer att raderas så snart lagringsperioderna som anges i lagen har löpt ut.

Detta har olika längder för olika datakategorier.

Till exempel raderar vi bevis som måste hållas under sju år enligt skattelagen efter denna period.

Du kan begära information om dina personuppgifter som behandlas och lagras av oss när som helst utan kostnad.

Som den berörda personen har du rätt att låta dina personuppgifter korrigeras, begränsas, raderas och återkallas, förutsatt att det inte finns något lagstadgat lagringskrav från vår sida. 

Som registrerad har du också rätten att kräva en dataöverföring.

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att ge dig all information som rör behandlingen av dina uppgifter på en exakt, transparent, förståelig och lättillgänglig form på ett tydligt och enkelt språk.

Om du har några problem eller är otydlig, kontakta den ansvariga personen, Dr. Otto Schlappack, verkställande direktör för Radler-Rast Touristik GmbH, Oberarnsdorf 14, 3621 Mitterarnsdorf, Österrike, tfn: +43 2714 20074, e-post: otto.schlappack@radler-rast.com

Du har också rätten att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

Den behöriga tillsynsmyndigheten för klagomål är Österrikisk myndighet för dataskydd (DSB), Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien, Österrike, telefon: +43 1 52 152-0, e-post: dsb@dsb.gv.at.

Vi utvärderar kontinuerligt de organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder vi vidtar och anpassar dem efter behov för att skydda de personuppgifter som vi bearbetar och lagrar så bra vi kan. 

Detta innebär att vi också fortsätter att uppdatera denna dataskyddsdeklaration för att återspegla den nya utvecklingen. 

Den senaste versionen av vår Integritetspolicy policy~~POS=HEADCOMP kan nås från vår webbplats när som helst.