Đường dẫn chu trình Danube là gì?

từ Weißenkirchen đến Spitz

Danube là con sông dài thứ hai ở châu Âu. Nó nổi lên ở Đức và đổ ra Biển Đen.

Có một con đường chu kỳ dọc theo sông Danube, con đường chu kỳ Danube.

Khi chúng ta nói về Con đường đạp xe Danube, chúng ta thường muốn nói đến con đường được đi lại nhiều nhất từ ​​Passau đến Vienna. Đoạn đẹp nhất của con đường đạp xe dọc sông Danube này là ở Wachau. Đoạn từ Spitz đến Weissenkirchen được coi là trung tâm của Wachau.

Hành trình từ Passau đến Vienna thường được chia thành 7 chặng, trung bình 50 km mỗi ngày.

Vẻ đẹp của Con đường đạp xe Danube

Đạp xe xuống Con đường đạp xe Danube thật tuyệt vời.

Đặc biệt tuyệt vời khi đạp xe trực tiếp dọc theo dòng sông chảy tự do, ví dụ như ở Wachau trên bờ nam Danube từ Aggsbach-Dorf đến Bacharnsdorf, hoặc qua Au từ Schönbühel đến Aggsbach-Dorf.

 

donau auen trên con đường dành cho xe đạp