Termini u kundizzjonijiet ġenerali ta' Radler-Rast Touristik GmbH

Radler-Rast Touristik GmbH tista' taġixxi bħala aġent tal-ivvjaġġar kif ukoll bħala organizzatur tal-ivvjaġġar.

Bħala aġent tal-ivvjaġġar, Radler-Rast Touristik GmbH tieħu l-obbligu li tagħmel ħilitha biex tikseb talba għas-servizzi ta’ operaturi turistiċi oħra.

F'dan il-każ, japplikaw ukoll il-kundizzjonijiet tal-operatur turistiku b'senserija, il-kumpanija tat-trasport b'senserija (eż. ferrovija, xarabank, ajruplan u vapur) u l-fornituri l-oħra tas-servizz senserija.

Bħala operatur turistiku, Radler-Rast Touristik GmbH toffri jew diversi servizzi turistiċi b'rata fissa jew servizzi turistiċi individwali u tagħmel fuljetti u informazzjoni disponibbli fuq l-Internet.

Il-bażi legali hija DIRETTIVA (UE) 2015/2302 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-25 ta’ Novembru 2015 dwar tours b’pakkett u servizzi tal-ivvjaġġar relatati, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill kif ukoll li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/314/KEE u l- Att Federali dwar l-Ivvjaġġar Pakkett u Servizzi tal-Ivvjaġġar Relatati (Att dwar l-Ivvjaġġar Pakkett - PRG).

Termini u kundizzjonijiet ġenerali ta' Radler-Rast Touristik GmbH bħala operatur turistiku

Termini u kundizzjonijiet ġenerali ta' Radler-Rast Touristik GmbH bħala aġent tal-ivvjaġġar

top